Physical theatre Workshop nach der Grotowski-Technik *In Planung

Physical theatre Workshop
basierend auf der Schauspieltechnik Jerzy Grotowskis

Wie drücken Wir uns durch unseren Körper aus?
Wie fühlen Wir durch unseren Körper?
Wie kommunizieren Wir mit unseren Körper – im Leben und auf der Bühne?

Unser Körper ist immer beteiligt an allem, was wir tun.

Mit diesem Schauspiel-Workshop machen wir die Kraft deines Körpers als Motor für dein kreatives Schaffen erfahrbar. Dein Körper ist nicht nur als Hilfsmittel, sondern vielmehr als Ursprung von emotionaler Authentizität, von konzentriertem Partnerspiel und von situativem und impulsivem Handeln auf der Bühne zu verstehen.

Ziel des Workshops ist es, die Verbindung zwischen Physis und Psyche herzustellen und für dich als Schauspieler nutzbar zu machen. Mit Hilfe des sogenannten Körperalphabets nach Jerzy Grotowski schulen wir Deine körperlichen Fähigkeiten und erweitern deine physischen Ausdrucksmöglichkeiten. In geführten Improvisationen begibst Du Dich in Kommunikation mit Dir selbst und den Partnern im Raum. Mit den erlernten körperlichen Mitteln trainierst Du im Hier und Jetzt zu verweilen, deine Konzentration im Zusammenspiel mit den Partnern um dich herum zu schärfen. Du lernst aus dem Moment heraus zu reagieren ohne dich zu bewerten und zu blockieren. Du erfährst die Wichtigkeit des unmittelbaren Wahrnehmens und Reagierens auf den Spielpartner neu. Du überwindest körperliche Leistungsgrenzen und wirst dir einer völlig neuen Dimension deines eigenen künstlerischen Potentials bewusst. Dieser Weg führt dich Stück für Stück zu einem neuen Selbstbewusstsein, dass dir die Freiheit gibt, mit jedem neuen Moment mehr in deine Persönlichkeit und deine Begabungen zu vertrauen. So rückst du immer näher an einen Zustand der Befreiung auf der Bühne. Du wirst bewegt und bewegst andere.

Der Theaterregisseur Jerzy Grotowski revolutionierte in den 70er und 80er Jahren weltweit das Theater und die Schauspieltechnik. Er fokussierte das Theater auf die unmittelbare Person des Schauspielers, weg vom Beiwerk wie Kostümen, Schminke, Requisiten und dem Theaterraum. Die Arbeit Grotowskis ist bis heute noch ein Phänomen der zeitgenössischen Kultur und hat in seinen künstlerischen Ansichten und schauspieltechnischen Grundsätzen nichts an Aktualität und Innovation verloren.

Dieser Theater-Workshop richtet sich an Schauspieler*innen und angehende Schauspieler*innen, sowie Künstler*innen aus dem Bereich Tanz, Akrobatik oder Physical theatre.

DOZENTINNEN: Geleitet wird der Grotowski-Workshop von Prof. Teresa Nawrot. Teresa war 14 Jahre lang die persönliche Assistentin von Grotowski und ist weltweit die einzige noch aktive Schauspieldozentin, die von Grotowski selbst ausgebildet wurde.

Der Grotowski Schauspiel-Workshop wird in Deutsch, Englisch und Polnisch unterrichtet.

Teilnehmerzahl: 8 – 14 Personen

 

KOSTEN: n.a.,- Euro 

ANMELDUNG: telefonisch unter 030 / 693 55 49
oder per Mail an reduta@reduta-berlin.de

– – – – – – – – – – – – –

Physical theatre workshop
based on the technique of Jerzy Grotowski

How do we express ourselves through our body?
How can we feel through our body?
How do we communicate through our body – in life and on stage?

Our body is present in everything we do.

In this workshop you will experience the strength of your body as a driving force for your creative work. On stage your body is not only a tool but the source of emotional authenticity for concentrated partner play and impulsive action. In this workshop you will learn to connect body and mind in your acting and expand your abilities to express yourself. We will study Grotowski´s physical alphabet to enhance your corporeal expressiveness. In guided improvisations you will get in touch with yourself and others around you. Our focus will be on learning how to stay in the moment, how to sharpen your concentration and to react authentically without judging or blocking your emotions. You will overcome corporeal restrictions, gain a new confidence in your potential as an actor and learn to interact freely on stage.

In the 1970s and 1980s theatre director Jerzy Grotowski revolutionized theatre and drama worldwide. He focused on the actor, giving less importance to costumes, make up, props and the theatre stage.
The work of Grotowski is still a phenomenon of contemporary culture and has lost none of its topicality and innovation in its artistic views and acting principles.

Our workshop is aimed at actors and aspiring actors, as well as artists from the field of dance, acrobatics or physical theater.

Instructors : The workshop will be led by Prof. Teresa Nawrot. Teresa was Grotowski´s assistance for 14 years and is worldwide the only active acting coach, that was trained by Grotowski himself.

The workshop will be taught in German, English and Polish.

Number of participants: 8 – 14 people

PRICE: n.a., – Euro 

REGISTRATION:  via phone 030 / 693 55 49
or email:
reduta@reduta-berlin.de

 

——————-

Seminarium Teatralne o Fizycznym Podłożu

Oparte na Technice Jerzego Grotowskiego

W jaki sposób przeżywamy różne emocje własnym ciałem, jak czujemy własnym ciałem, jak komunikujemy się własnym ciałem – w życiu i na scenie? Nasze ciało uczestniczy we wszystkim, co robimy.

Podczas tego Seminarium uczymy, jak uczynić nasze ciało motorem do tworzenia kreatywnych działań, sytuacji w zupełnie nowym aspekcie. Twoje ciało spełnia nie tylko funkcję pomocniczą, ale jest podstawą wszelkich alternatywnych działań emocjonalnych. Pomaga zrozumieć, na czym polega spontaniczne działanie ciałem, z partnerem na scenie. Zrozumieć, jak konkretny ruch ciała pomaga wytworzyć działania psychiczne, które wymieniamy z partnerem. Za pomocą tzw. elementów plastycznych/alfabet ciała/ uczymy, jak pogłębić Twoje możliwości działań fizycznych, które prowadzą do zgłębienia, odkrycia Twoich, nieznanych Ci, możliwości działań psychicznych, potrzebnych do budowania roli. W czasie prowadzonych improwizacji odnajdziesz siebie na nowo, w konfrontacji z samym sobą i partnerem w przestrzeni. Za pomocą wyuczonych sposobów działania ciałem tu i teraz, korzystasz z możliwości pogłębienia Twoich działań psychicznych ze zdwojoną koncentracją i siłą z partnerami wokół Ciebie. Uczysz się, jak spontanicznie, jednej sekundzie reagować, bez samokontroli i blokad psychicznych. Zrozumiesz niezwykłą potrzebę bezpośredniego dostrzegania partnera i reagowania na niego w nowy, nieznany Ci sposób. Pokonasz wszelkie możliwe granice działania ciałem i psychiką oraz zrozumiesz, odkryjesz na nowo swoje własne możliwości, jak całym sobą, opierając się na własnej osobowości istnieć na scenie.

Ta droga, krok po kroku pozwala Ci odkryć siebie samego na nowo. Daje Ci nieograniczoną wolność i odwagę w działaniu, rodzi w Tobie zaufanie do siebie i własnych możliwości aktorskich. Będziesz coraz bliżej nowego sposobu uzyskania całkowitej wolności na scenie. Ty będziesz działającym i pociągniesz do działania innych.

Jerzy Grotowski, reżyser teatralny z Polski, wywołał w jatach 70-tych i 80-tych teatralną rewolucję w teatrze i technice aktorskiej na całym świecie. Skoncentrował się bezpośrednio i całkowicie na człowieku- aktorze, odrzucając jednocześnie takie atrybuty teatru, jak: scena, charakteryzacja, muzyka mechaniczna, bogate oświetlenie. Odkrycia teatralne Grotowskiego są do dziś fenomenem we współczesnej kulturze. Jego Technika nie straciła nic z aktualności, a aktor, który ją pozna, znacznie pełniej funkcjonuje w teatrze i filmie współczesnym.

To Seminarium skierowane jest do aktorów, przyszłych aktorów, jak również do tancerzy, mimów, akrobatów, zwykłych ludzi z fantazją, czy zainteresowanych teatrem o podłożu psycho-fizycznym.

Prowadzący:
Prof. Teresa Nawrot, która 14 lat była aktorką w Teatrze Laboratorium Grotowskiego / 2 lata jako jego asystentka/

Seminarium będzie prowadzone w językach niemieckim, polskim i angielskim.

Uczestnicy: grupy 8 – 14 osób

Zakwaterowanie: Dla uczestników Seminarium Szkoła Reduta udostępnia swoje sale / własny śpiwór i karimata konieczne/.

Koszty: n.s. € Euro 

Na zgłoszenia uczestnictwa w językach niemieckim, polskim i angielskim czekamy pod adresem mailowym : reduta@reduta-berlin.de lub nawrotteresa15@gmail.com

Tel: 0049-30-693 55 49
0049-30-7527522